សៀងហៃប្រទេសចិន។[email protected]
ម៉ាស៊ីនរំអិលខ្សែស្រឡាយស្វ័យប្រវត្តិ Z28-650 ។

ការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដំឡើងម៉ាស៊ីនក្រឡុកខ្សែស្រឡាយ

rolling ដំណើរការវិលត្រជាក់របស់ម៉ាស៊ីនក្រឡុកខ្សែស្រឡាយបច្ចុប្បន្នគឺជាដំណើរការមិនកាត់ដែលជឿនលឿនជាងមុនដែលអាចធ្វើបានល្អជាងមុន…
អាន​បន្ថែម
ម៉ាស៊ីនរំអិលខ្សែស្រឡាយ Z28-150 ។

វិធីជំនួសនិងតំឡើងប្រេងធារាសាស្ត្រនៃខ្សែស្រឡាយ r ...

thing អ្វីដែលសំខាន់របស់ម៉ាស៊ីនរំកិលខ្សែស្រឡាយគឺធានាថាសម្ពាធមានស្ថេរភាពហើយលក្ខខណ្ឌទី ១ …
អាន​បន្ថែម