សៀងហៃប្រទេសចិន។[email protected]

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង


ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង។

  • ក្រុមហ៊ុនសៀងហៃស៉ូសូម៉ាស៊ីនើរីខូអិលធីឌី
  • អ៊ីមែល៖ [email protected]
  • បន្ថែម៖ លេខ ១៣៥៦ ផ្លូវស៊ីនយានយានស្រុកមីនហាំងសៀងហៃប្រទេសចិន (ចិនដីគោក)